Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2015

May 31 2015

May 25 2015

zupa-z-przema
zupa-z-przema
7442 32ee
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
4616 a38f 500

restti:

justanotherkiddreamin:

misandry-mermaid:

kanyemiddleast:

zek-plus:

95 hours per week

A fucking queen

These are the people that conservatives and classists say don’t deserve to earn more than a minimum hourly wage.

95 hours a week? This lady is my fucking hero.

damn

zupa-z-przema
Reposted frommegusto megusto viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
zupa-z-przema
2420 99f6
Everybody needs some love.
Reposted frombecurious becurious viaskatrix skatrix
zupa-z-przema

Męska troska o kobietę zawsze ma jakiś cel. Niekiedy szlachetny, ale zawsze egoistyczny. Troszczą się po to, by zaistnieć, zostawić ślad, utkwić w pamięci, zbliżyć się, a może i oczarować. Kobiety troszczą się inaczej. Z prawdziwego niepokoju, bez myśli o to, co po tej trosce zostanie. Mężczyźni natomiast o swojej trosce muszą koniecznie poinformować. Bez tej informacji wydaje się im ona nieważna.

Reposted fromgdybam gdybam
4380 981b 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viabesen besen
zupa-z-przema
Reposted fromorangeugarte orangeugarte viabesen besen
zupa-z-przema
6061 b571
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahunsert hunsert
5122 9bf6 500
Reposted fromnikotyna nikotyna viadrugs drugs
zupa-z-przema
5158 0f2b
Reposted fromgdybam gdybam
zupa-z-przema
3051 2888 500

sixtafoua:

google is like the sober friend that takes care of you 

Reposted fromerial erial viaszarakoszula szarakoszula
zupa-z-przema
8113 b4f0 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viadzony dzony
2023 afcf 500

cookienun:

me trying to fix my life

6589 9925
zupa-z-przema
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viadzony dzony
9331 bd77 500

awwww-cute:

No. This box is mine (Source: http://ift.tt/1GiGWEr)

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl